Tijdens deze cursus worden diverse onderwerpen op het gebied van formeel belastingrecht behandeld. Stel je klant krijgt een vragenbrief van de inspecteur. Dienen alle vragen van de inspecteur te worden beantwoord? Indien de inspecteur aan je klant een informatiebeschikking oplegt, wat is dan het beste om te doen? Wat is een informatiebeschikking eigenlijk en waarom wordt deze opgelegd? En wat zijn de voor- en nadelen van een informatiebeschikking?

Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij het nemo tenetur-beginsel in relatie tot de informatiebeschikking. In Nederland is het namelijk zo dat niemand aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken. Verder komen tijdens deze cursus de algemene beginselen van behoorlijk bestuur aan de orde. Gelet op het huidige tijdsgewricht is dit onderwerp belangrijker dan ooit.

Wat ga je leren in de cursus Formeel belastingrecht – Capita selecta?

  • Informatievoorziening van de fiscus;
  • Scheiding aangifte- en advieswerkzaamheden;
  • Informatiebeschikking;
  • Nemo tenetur-beginsel
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je weet de spelregels rondom het beantwoorden van vragenbrieven van de fiscus;
  • Je kunt de voordelen benutten van een informatiebeschikking;
  • Je begrijpt hoe de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen worden ingezet;
  • Je bent beter in staat om je klant bij te staan op het gebied van formeel belastingrecht.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel