Selecteer datum

Wanneer er vastgoed betrokken is bij een herstructurering, volgt vaak de vraag: is er overdrachtsbelasting verschuldigd? Denk aan de volgende situaties: de inbreng in een personenvennootschap, een omzetting van een vennootschap in een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal, een fusie, (af)splitsing of interne reorganisatie.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet er naar verschillende punten gekeken worden. Is er sprake van een ‘verkrijging’ voor de overdrachtsbelasting? Is deze verkrijging direct of indirect? Is er een vrijstelling van toepassing? En zijn er in het verleden vrijstellingen toegepast? Deze zaken moeten goed uitgezocht worden, anders kan dat tot desastreuze gevolgen leiden. Een goed advies hierover is daarom ook ontzettend belangrijk.

Laat je bijpraten over dit thema. In het eerste deel van de cursus wordt aandacht besteed aan de (algemene) vraag wanneer sprake is van een ‘verkrijging’ voor de overdrachtsbelasting. Zowel de directe (‘stenen’) verkrijging als ook de indirecte (‘OZR’) verkrijging wordt besproken. In het tweede deel maken we vervolgens de verdieping naar het thema ‘herstructureringen’.

Wat ga je leren in de cursus Herstructurering en overdrachtsbelasting?

 • Directe (stenen) en indirecte (aandelen) verkrijgingen in de overdrachtsbelasting;
 • Inbreng en omzetting (artikel 15 eerste lid onderdeel e WBR);
 • Juridische fusie (exclusief fusie- en taakoverdracht tussen anbis en niet-commerciële verenigingen);
 • Bedrijfsfusie;
 • (Af)splitsing van rechtspersonen;
 • Interne overdrachten.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je algemene kennis op het gebied van het begrip verkrijging voor de overdrachtsbelasting is uitgebreid en geactualiseerd naar de huidige stand van zaken;
 • Je bent op de hoogte van de actuele stand van zaken op het gebied van overdrachtsbelasting bij fusies, (af)splitsingen en herstructureringen waar vastgoed bij is betrokken;
 • Je bent beter in staat om jouw klanten optimaal te adviseren bij fusies, (af)splitsingen en (interne) herstructureringen.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?