De arresten van het Hof van Justitie zijn enorm belangrijk voor de btw. Het Hof van Justitie legt de bepalingen in de EU BTW Richtlijn uit. De EU BTW Richtlijn is de basis voor de Nederlandse btw wetgeving. De Nederlandse btw wetgeving moet in overeenstemming zijn met de EU BTW Richtlijn. Daarom moet je bij de uitleg van een bepaling in de Wet op de omzetbelasting altijd kijken naar de corresponderende bepaling in de EU BTW Richtlijn. Nationale rechters zullen in elk geval kijken naar de bepalingen in de EU BTW Richtlijn. Als een bepaling in de EU BTW Richtlijn onvoldoende duidelijk is, zal de rechter het Hof van Justitie om uitleg vragen. Dit gebeurt door het stellen van prejudiciële vragen. Nadat het Hof van Justitie haar uitleg heeft gegeven, is het aan de nationale rechter om de uitleg toe te passen op het voorgelegde geschil.

De arresten van het Hof van Justitie hebben al een paar keer tot grote consternatie en soms zelfs tot aanpassingen van de Nederlandse wetgeving geleid. In deze cursus zal docent Marja van den Oetelaar de meest belangrijke arresten van het Hof van Justitie bespreken maar ook een aantal recente arresten die grote invloed hebben op de uitleg van de Nederlandse wetgeving.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die een behoorlijke kennis heeft van de btw en (soms) de EU BTW-Richtlijn raadpleegt.

Wat ga je leren in de cursus Het Hof van Justitie en de btw?

Deze cursus omvat oudere en recente relevante arresten over onder meer:

 • Ondernemerschap;
 • Levering of dienst;
 • Plaats van Levering/dienst;
 • De vergoeding;
 • De vrijstellingen;
 • Aftrek voorbelasting.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je weet welke functie het Hof van Justitie heeft en je kent het belang van de arresten;
 • Je bent in staat de uitleg toe te passen op de aan jou voorgelegde btw-vraagstukken.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?