Selecteer datum

De overdracht van een woning wordt tegen een verlaagd tarief belast. De verkrijger dient namelijk 2% overdrachtsbelasting te betalen over de waarde van de woning, terwijl dit voor overige onroerende zaken in principe 10,4% betreft. In de wet wordt niet omschreven wat precies onder een “woning” dient te worden verstaan. De Hoge Raad heeft in 2017 een aantal belangrijke uitspraken gedaan over het begrip ‘woning’ voor de overdrachtsbelasting. Met de arresten van de Hoge Raad is de discussie echter nog niet tot een einde is gekomen. In de praktijk is er nog steeds volop discussie.

Wat als ik ga beleggen in woningen? Kan een fabrieksvilla die momenteel in gebruik is als restaurant worden aangemerkt als een woning voor de overdrachtsbelasting? Hoe zit het met een kantoorgebouw dat getransformeerd gaat worden tot woning(en)? Kan het verlaagde tarief worden toegepast op de verkrijging van een (losse) garage, schuur, of tuingrond? Dit zijn vragen die kunnen spelen in de praktijk. De financiële impact tussen het al dan niet kunnen toepassen van het 2%-tarief is groot. Dit kan het verschil zijn tussen een (zeer) rendabele en niet-rendabele aankoop. Leer de kansen en risico’s goed in te schatten bij de kwalificatie van onroerende zaken.

Wat ga je leren in de cursus Het woningbegrip in de overdrachtsbelasting?

 • Het begrip “woning” in de overdrachtsbelasting;
 • Aanhorigheden bij de woning;
 • Transformatie van gebouwen;
 • Bouwgrond en de woning in aanbouw;
 • Tijdelijke leegstand;
 • Onroerende zaken die niet geheel bestemd zijn voor bewoning.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je bent op de hoogte van de actuele stand van zaken ten aanzien van de uitleg van het woningbegrip in de overdrachtsbelasting;
 • Je bent beter in staat om de kansen en risico’s bij de kwalificatie van onroerende zaken in te schatten om zo jouw klanten optimaal te kunnen adviseren.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?