MKB-Ondertekenen voor RB-leden en hun klanten
Het digitaal ondertekenen en verzegelen van documenten is efficiënter dan via een papieren proces (printen, tekenen, post of scannen en verzenden via email). Maar naast efficiency en gemak moeten documenten wel voldoen aan wetgeving en dient documentfraude te worden voorkomen.
Het is daarom dat het voor beroepen ‘Onder Ede’ (notarissen, advocaten, RA-accountants, deurwaarders, etc.) verplicht is om voor het digitaal ondertekenen een QES (Qualified Electronic Signature) certificaat te gebruiken. Hiermee wordt maximaal voldaan aan de Europese (dus ook Nederlandse) wetgeving en op deze wijze getekende documenten bieden volledig juridisch bewijs van authenticiteit (wie is de ondertekenaar) en integriteit (het document is na ondertekening ongewijzigd).
Via MKB-Ondertekenen kunnen nu ook kleinere bedrijven, organisaties en ZZP’ers hun documenten met QES tekenen en verzegelen. MKB wil deze mogelijkheid breed aanbieden en beperkt zich niet tot deze mogelijkheid voor alleen hun eigen leden. Enkele van onze leden hebben deze mogelijkheid benut en wij willen nu al onze leden deze mogelijkheid bieden. En we denken nog verder: “hoe mooi zou het zijn dat RB leden ook hun klanten op MKB-Ondertekenen attenderen en dat deze onder dezelfde voorwaarden een QES kunnen verwerven.
In de komende tijd zullen we Webinars organiseren waarin we de mogelijkheden en werking presenteren en demonstreren. Maar je hoeft daar niet op te wachten en je kunt ook nu al via de link MKB-ONDERTEKENEN informatie lezen en je aanmelden. Mede door de zelf-aanmelding en het ondersteunen van het economisch belang (bestrijding documentfraude) bedraagt de aanschafprijs van een QES slechts €190,-. De QES is 3 jaar geldig en kan ongelimiteerd door jou worden gebruikt voor zowel jouw zakelijke documenten als voor privé; het is immers jouw persoonlijke document-paspoort en bewijst dat jij hebt ondertekend en verzegeld.
Samengevat:
• Snel en efficiënt digitaal tekenen en verzegelen;
• Bescherming voor uzelf en u relaties tegen documentfraude en/of claims ten gevolge van onbeveiligde documenten;
• Maximale (internationale) juridische compliancy;
• Door de snelle opkomst van AI is niet altijd zondermeer duidelijk van wie of waar een document vandaan komt. Met de QES laat u hierover geen enkele twijfel over bestaan.
Op onze ledendag in Ermelo is er reeds aandacht besteed via de stand van Lucom Benelux BV (de technische provider van MKB-Ondertekenen) en dit leverde veel positieve reacties op. Als RB menen wij u dan ook van dienst te zijn door u deze mogelijkheid te bieden, want zeker ook in onze branche is authenticiteit en integriteit een meerwaarde.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?