Selecteer datum

Achter het woord ‘belastingrecht’ gaat een wereld aan belastingwetten, uitvoeringsregelingen en -besluiten, internationale richtlijnen en verdragen en rechtspraak schuil. In deze module lichten we een tipje van de sluier op van deze complexe belastingwereld.

Aan de hand van het boek Belastingrecht voor Bachelors en Masters behandelen we in hoofdlijnen de belangrijkste rijksbelastingen, waaronder de inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. We besteden ook aandacht aan formeel belastingrecht en internationaal belastingrecht. Deze onderdelen van het belastingstelsel moeten ervoor zorgen dat de materieel verschuldigde belasting wordt betaald en dat dubbele belasting wordt voorkomen.

Voor een goede voorbereiding van RB Academy modules behoor je voorafgaand aan het eerste college of digitale vragenuur enige literatuur te bestellen en voorbereidingsopdrachten te maken. Voor een uitgebreide omschrijving van de studiestof verwijzen we je naar de studiewijzer, in de rechterkolom.

Drie weken voor start van de module krijg je toegang tot de digitale leeromgeving om je voor te bereiden.

Onderwerpen

  • De hoofdlijnen van de belangrijkste rijksbelastingen;
  • Formeel belastingrecht;
  • Internationaal belastingrecht.

Leerdoelen

  • Je hebt meer inzicht in de complexe wereld van het belastingrecht;
  • Je hebt een goede basis gelegd voor het volgen van verdiepende modules over dit onderwerp.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen

Sylvia Baas

Sylvia Baas