De landbouwvrijstelling ex artikel 3.12 Wet IB 2001 is de grootste objectieve vrijstelling die we in Nederland hebben. Het belang van de vrijstelling voor de boer en tuinder is dan ook enorm. Hoewel de regeling al jaren onder vuur ligt, bestaat deze – met wat aanscherpingen om de zoveel jaar – nog steeds.

In deze cursus wordt de landbouwvrijstelling in al haar facetten besproken. We staan stil bij ondernemers in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Speciale aandacht wordt gegeven aan erfpacht en landbouwvrijstelling en de recente jurisprudentie en standpunten van de fiscus hierover. En natuurlijk komt het recente rapport van de Algemene Rekenkamer over de landbouwvrijstelling aan bod. In dit rapport werd de vrijstelling een ‘regeling zonder doel’ genoemd.

Basiskennis van winstbelastingen (VPB en IB) is noodzakelijk voor het volgen van deze cursus.

Wat ga je leren in de cursus Landbouwvrijstelling in de winstsfeer?

 • Wanneer is de vrijstelling van toepassing?
 • Landbouwvrijstelling: een regeling zonder doel?
 • Ondernemen vanuit een rechtspersoon;
 • Voorwaarden;
 • Maatschap / vof / cv;
 • (Erf)pacht;
 • Pachters- en gebruikersvoordelen;
 • Voorsorteren op een eventuele afschaffing;
 • WEV en WEVAB;
 • Taxatieperikelen;
 • Bestemmingswijzigingswinst;
 • Herinvesteringsreserve;
 • Box 3 versus doorboeren;
 • Alternatief gebruik van de grond (zonneparken, kamperen bij de boer etc.);
 • Ondergrond bedrijfsgebouwen/kassen;
 • Afschrijven op gebruiksrechten.

Leerdoelen en leerresultaten

Je bent op de hoogte van alle aspecten van de landbouwvrijstelling en kunt je klanten optimaal adviseren op dit gebied.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel