De wet- en regelgeving rondom de doorschuifregelingen (DSR in de AB-sfeer) en de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling in de SW) zijn constant in beweging. Welhaast wekelijks verschijnen kamerbrieven, uitspraken in vakartikelen, columns en andere opinies. Dat is vooral lastig, omdat er voor komende jaren (tot en met 2026) ook wijzigingen zijn aangekondigd.

Het is een masterclass, dus basiskennis over doorschuifregelingen in de AB-sfeer en de BOR wordt bekend verondersteld. De hand-out van de presentatie wordt vooraf beschikbaar gesteld, met daarin tal van verwijzingen naar onder andere kamerbrieven en uitspraken. Het wordt aanbevolen die vooraf door te nemen, voor zover de inhoud daarvan nog niet bekend is.

Wat ga je leren in de cursus Masterclass DSR-BOR (NIEUW)?

In de cursus komen enerzijds belangrijke doorschuiffaciliteiten in de AB-sfeer aan de orde, zoals doorschuiven bij erven en bij schenken. Ook het overlijdensdividend komt daarbij aan bod. Anderzijds komt de BOR aan de orde.

Er wordt ook uitvoerig ingegaan op de eis van ondernemingsvermogen: wanneer is er sprake van ondernemingsvermogen en wanneer van beleggingsvermogen (denk aan liquide middelen!), mede aan de hand van recente jurisprudentie en aangekondigde wetswijzigingen (zoals panden in gemengd gebruik en aan derden verhuurde panden).

Centraal staat de planning: welke wijzigingen in de wet- en regelgeving treden wanneer op, dus welke overdrachten moeten dan nog plaatsvinden voor 2024, voor 2025 en voor 2026. Of juist pas na 2025 of na 2026. Deze onderwerpen staan centraal in het kader van een deugdelijke taxplanning als het gaat om bedrijfsopvolging.

Tijdens deze cursus leer je verder van alles over:
– het belang van toerekening vanuit werkmaatschappijen, zeker in het kader van de zogenaamde mei-arresten;
– faciliteiten bij cumulatief preferente aandelen (cumprefs) en verwateringsaandelen;
– de exacte regels ten aanzien van de dienstbetrekkingseis;
– de actuele stand van zaken in de jurisprudentie over de bezits- en voortzettingseis van de BOR;
– de standpunten van de kennisgroepen;
– een voorbeeld van een strategie voor bedrijfsopvolging 2.0 in de praktijk;
– wat ook na de aangekondigde versoepelingen pijnpunten blijven bij bedrijfsopvolgingen.

Leerdoelen en leerresultaten

Met de kennis die je tijdens deze masterclass opdoet, ben je in staat om je klanten goed te adviseren en te begeleiden bij bedrijfsopvolgingen en overdrachten. Schrijf je direct in!

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?