In deze cursus komen de basisaspecten van de maatschap, VOF en CV aan bod. De nadruk ligt op de fiscale aspecten van deze personenvennootschappen, met name voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting. Ook wordt aandacht besteed aan praktische privaatrechtelijke basisregels die van belang zijn voor de fiscale praktijk.

Na het volgen van deze basiscursus kun je je nieuw opgedane kennis uitbreiden met de verdiepingscursus. Meld je hier aan voor de cursus ‘Personenvennootschappen – verdieping’.

Wat ga je leren in de cursus Personenvennootschappen – basis?

 • Onderscheid stille maatschap, openbare maatschap, VOF en CV;
 • Totstandkoming van een personenvennootschap, eventueel voor de belastingheffing met terugwerkende kracht;
 • Fiscaal ondernemerschap en de toepassing van ondernemingsfaciliteiten zoals de MKB-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek, de investeringsaftrek en de herinvesteringsreserve;
 • Voorkoming van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting bij de inbreng van een bestaande onderneming in een nieuwe maatschap, VOF of CV (basisgevallen);
 • Toetreding en uittreding van vennoten (basisgevallen);
 • Personenvennootschap in familieverband;
 • De inhoud van de vennootschapsovereenkomst in relatie tot het belastingrecht;
 • Onderscheid tussen kapitaalrekening en lening van/aan vennoten.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je beschikt over voldoende kennis om in standaardgevallen jouw klanten optimaal te adviseren over de maatschap, VOF en CV.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?