Als een persoon, hetzij een natuurlijk persoon, hetzij een rechtspersoon een lening verstrekt aan een gelieerd persoon, ook weer hetzij een natuurlijk persoon, hetzij een rechtspersoon, geldt steeds weer het magische begrip ‘zakelijkheid’. Dat is vooral aan de orde bij situaties als:
een bv leent geld uit aan zijn eigen bv, of die bv aan haar eigen dga;
een bv leent geld uit aan een dochter- of moedervennootschap;
een ouder leent geld uit aan een kind of omgekeerd.

Je dient dan alert te zijn op de zakelijkheid van de lening. Je kunt jezelf dan afvragen: “Zou een derde ook die lening hebben verstrekt onder vergelijkbare condities?” Kijkend naar de volgende aspecten:
de hoogte van de lening;
de looptijd van de lening;
aflossingsverplichtingen;
verstrekte zekerheden;
achterstellingsclausules;
en ten slotte de rentebepalingen.

Al die voorwaarden en bepalingen van de lening zijn van belang voor de fiscale etikettering van die lening. Onder omstandigheden kan een civielrechtelijke lening fiscaal een verkapte kapitaalstorting of juist verkapt dividend zijn. Dit wordt ook fiscaal wel geduid als lening, maar dan als onzakelijke lening.

In de cursus “Rente in gelieerde verhoudingen en onzakelijke leningen en borgstellingen” komen al deze aspecten aan bod. We leggen dan de nadruk op de rentebepalingen. Wat is een zakelijke rente bij rekening-courantovereenkomst? En wat bij een lening met een middellange of lange looptijd? Aan de hand van tal van uitspraken krijg je een antwoord op deze vragen.
De cursus heeft vooral een praktische insteek. Je krijgt veel praktische tips en trucs over leningen tussen gelieerde personen. Ook ontvang je een aantal schema’s die je kunnen helpen bij je adviestrajecten.

Wat ga je leren in de cursus Rente in gelieerde verhoudingen en onzakelijke leningen en borgstellingen?

 • Hoe herken je een onzakelijke lening?
 • Wat zijn de gevolgen van een onzakelijke lening, zowel op het gebied van rentebetalingen als afwaarderingen?
 • Hoe herken je een informele kapitaalstorting, zowel op het gebied van rentebetalingen als afwaarderingen?
 • Hoe bepaal je een zakelijke rente bij rekening-courantovereenkomsten en bij leningen?
 • Hoe luidt de jurisprudentie als het gaat om het bepalen van een zakelijke rente in verschillende casusposities?
 • Hoe ga je om met borgstellingen en garantstellingen?

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je kunt een lening duiden: wanneer is sprake van een informele kapitaalstorting of -onttrekking, wanneer van een zakelijke en onzakelijke lening.
 • Je kunt overeenkomsten van geldlening beter opstellen, omdat je meer bekend bent met de zakelijkheid van de condities van de leningen.

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?