De aftrek van rente in de vennootschapsbelasting is een doolhof geworden. Het aantal regelingen dat deze aftrek beperkt, neemt sterk toe. In het bijzonder het Europese recht zorgt voor nieuwe regelingen die betrekking hebben op de renteaftrek. Denk hierbij aan de beperking van renteaftrek op leningen binnen een fiscale eenheid en de implementatie van de ATAD. In deze cursus word je door het doolhof van de renteaftrek heen geleid.

Wat ga je leren in de cursus Renteaftrekbeperkingen in de Vpb?

Correctie van de aftrek van betaalde rente op grond van het at arms length-beginsel;
Aftrek van rente bij onzakelijke leningen;
Deelnemerschapsleningen (artikel 10 lid 1 onder d Wet VPB 1969);
Tegengaan van de grondslaguitholling (uitsluiting renteaftrek op grond van artikel 10a Wet VPB 1969);
Toepassing van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid op leningen binnen een fiscale eenheid;
Aftrek van rente bij hybridemismatches (artikel 12aa t/m artikel 12ag Wet VPB 1969);
Earningsstrippingmaatregel (generieke renteaftrekbeperking artikel 15b Wet VPB 1969).

Leerdoelen en leerresultaten

Je bent op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot de renteaftrek voor de vennootschapsbelasting;
Je bent in staat om te beoordelen wanneer rente voor de vennootschapsbelasting wel en niet aftrekbaar is.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel