Selecteer datum

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bestaat inmiddels al bijna 30 jaar. Heb jij behoefte aan een praktijkgerichte, actuele en inhoudelijke basiscursus over de Wet WOZ als waarderingswet? Wil je weten wat de gevolgen van die WOZ-waardering zijn voor onder andere de belastingheffing van verschillende overheden? Dan is deze cursus zeer aan te bevelen!
We behandelen niet alleen theorie. De cursus bevat ook casuïstiek en praktijkvoorbeelden in het kader van de Wet WOZ over bijvoorbeeld de begrippen roerend/onroerend, over de objectafbakening en over de waarderingsmethodieken. Ook worden bezwaar en beroep tegen de WOZ-waarde behandeld. Daarnaast is er ruimte voor vragen uit jouw eigen praktijk. Na het volgen van deze cursus beschik je over basiskennis van de Wet WOZ, die je direct kunt toepassen in je dagelijks werk.

Wat ga je leren in de cursus Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) voor fiscalisten?

 • Doel en strekking van de Wet WOZ;
 • Roerende en onroerende zaken;
 • Objectafbakening;
 • Waarderingsmethodieken;
 • Gevolgen voor belastingheffing;
 • Bezwaar en beroep;
 • Overige toepassingen Wet WOZ.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je weet hoe de Wet WOZ in elkaar zit en je kunt de gevolgen van die wet voor jouw belastingpraktijk inschatten;
 • Je begrijpt wat de waardering op basis van de Wet WOZ inhoudt voor de belastingheffingen van de rijksoverheid, gemeenten en waterschappen en wat de waarde van de wet in brede zin is;
 • Je bent beter in staat om jouw klanten te adviseren over de gevolgen van de Wet WOZ.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel