In één dag ben je op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in box 3 én de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Wat betreft box 3 gaat het om het bepalen van de positie: wat is er vanaf 2017 allemaal gebeurd met nadruk op de eerste helft van dit jaar. We bespreken wat de theoretische ontwikkelingen zijn geweest, maar kijken vooral ook naar praktijkaspecten en hoe we moeten adviseren en handelen richting onze klanten.

We werken aan de hand van een concreet voorbeeld: een belegger wil een beleggingspand kopen. Hij vraagt jou advies of het verstandig is om dit in box 3 te kopen of in een beleggings-bv.

In de BOR/DSR hebben in de eerste helft van dit jaar ook allerlei wijzigingen plaatsgevonden. Alle belangrijke wetswijzigingen in jurisprudentie zoals het ‘horen-en’zien’ arrest, en wetgeving zoals de Wetten aanpassing Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 én 2025, komen aan bod.

Wat ga je leren in de cursus zomercursus: Box 3 en BOR/DSR?

 • de stand van zaken in het wetgevingsproces rondom Box 3, zowel onder de Herstelwet, als de Overbruggingswet als de Wet werkelijk rendement box 3;
 • alle andere voor de adviespraktijk relevante ins-and-outs van Box 3;
 • alle voor de adviespraktijk relevante ins-and-outs van de BOR en DSR;
 • alle andere voor de adviespraktijk relevante ins-and-outs van de BOR en DSR.

Leerdoelen en leerresultaten

 • je weet precies wat de stand van zaken is in jurisprudentie en wetgeving rondom Box 3;
 • je kunt je klanten perfect adviseren over box 3;
 • je bent volledig in staat om alle lopende dossiers al dan niet afwerken;
 • je bent weer helemaal up-to-date als het gaat om de jurisprudentie en wetgeving rondom de BOR en DSR;
 • je kunt je klanten waar een bedrijfsopvolging of verkoop van een bedrijf aan de orde is, prima adviseren;
 • je kunt samen met je klant een praktisch en fiscaal meest optimaal traject en tijdpad bepalen voor een bedrijfsoverdracht of -opvolging.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?