De fiscale positie van de zzp’er is relevanter dan ooit. Nederland telt momenteel ruim 1,24 miljoen zelfstandigen. De fiscale positie van de zzp’er is dit jaar met de verlaging van de zelfstandigenaftrek fors lager in combinatie met het stoppen van de opbouw van de fiscale oudedagsreserve. Maar, nieuwe ontwikkelingen op korte termijn hebben zo niet een nog grotere impact op de fiscale positie van de zzp’er.

In het kader van het arbeidsmarktpakket van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ ter internetconsultatie gegaan. Deze wet moet meer duidelijkheid geven over het zogenaamde ‘gezagscriterium’ dat gebruikt wordt om onderscheid te maken tussen een zelfstandig werkende en een werknemer. Daarnaast introduceert de wet een rechtsvermoeden. Zo wil de minister schijnzelfstandigheid bestrijden, kwetsbare zelfstandigen beschermen en oneerlijke concurrentie tegengaan. De nieuwe wet krijgt geen applaus van zzp-organisaties. De wet schiet zijn doel voorbij, vindt ZZP Nederland, en koepelorganisatie Vereniging Zelfstandigen Nederland gaat nog een stapje verder: Zelfstandig werken wordt bijna onmogelijk gemaakt. De beoogde inwerkingtreding van de wet is vooralsnog 1 juli 2025.

Met de aangekondigde wijzigingen op Prinsjesdag, een actueel breed pakket aan maatregelen voor de zzp’er, gemaakte afspraken met werkgevers- en werknemersorganisaties over de arbeidsmarkt (crisisregeling personeelsbehoud, reguleren flexwerk), recente ontwikkelingen en de nieuwe zzp wet is het de hoogste tijd om je te verdiepen in de fiscale positie van de zzp’er en je kennis hierover op te frissen.

Wat ga je leren in de cursus ZZP Masterclass (inclusief de nieuwe zzp wet)??

 • Aanloop naar het nieuwe wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden;
 • De handhaving vanaf 1 januari 2025;
 • Inhoud van het nieuwe wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden;
 • Deliveroo en Uberjurisprudentie;
 • Invulling van de begrippen werkinhoudelijke aansturing, organisatorische inbedding en de afweging hiervan;
 • Prejudiciële vragen omtrent het begrip ondernemerschap.

Leerdoelen en leerresultaten

 • De voorgestelde inhoud van het wetsvoorstel;
 • De kaders om het gezagscriterium uit te leggen;
 • Welke bewijslast bij de opdrachtgever komt te liggen;
 • Wat volgens de Hoge Raad de benadering van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is;
 • Wat de huidige status van de jurisprudentie is;
 • Kaders voor het ondernemerschap in dit verband.

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?