Om mee te kunnen doen aan de Kleine Ondernemersregeling in de btw (KOR) – officieel heet deze de omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB) – geldt er een aanmeldtermijn van vier weken.

Let op:

Voor aanmelden van ondernemers voor het vierde kwartaal van 2023 geldt, dat de aanmelding bij de Belastingdienst uiterlijk op vrijdag 1 september 2023 door de Belastingdienst ontvangen moet zijn.

Aanmelden kan alleen door gebruik te maken van het aanmeldformulier, dat op de website van de Belastingdienst te vinden is. Zie ook de speciale pagina over de KOR op de website van de Belastingdienst.

De ondernemer dient vóór het insturen van het aanmeldformulier al wel bekend te zijn bij de Belastingdienst, anders wordt het aanmeldformulier niet in behandeling genomen.

Het aanmelden van een ondernemer voor de KOR is niet altijd voordelig. Zonder uitputtend te zijn, kun je hierbij denken aan de volgende zaken.

  • Deelname aan de KOR leidt ertoe, dat de btw op de kosten niet meer kan worden teruggevraagd. Dit terwijl de kosten in het begin van het ondernemerschap juist hoog kunnen zijn;
  • Omdat de KOR tegenwoordig een echte vrijstelling voor de btw is, betekent deelname aan de KOR ook dat leveren en huren van onroerende zaken met btw (optie belaste levering en optie belaste verhuur) niet meer mogelijk is;
  • Bij toepassing van verleggingsregelingen en intracommunautaire verwervingen blijven ook onder de KOR de aangifte- en administratieverplichtingen van de ondernemer gewoon bestaan;
  • Ook als de ondernemer zelf prestaties verricht die onder het lage tarief vallen, is toepassing van de KOR niet altijd voordelig.

Verder is deelname aan de KOR niet nodig als de afnemers van de ondernemer zelf voor het merendeel btw belaste ondernemers zijn.

Zie voor meer achtergrondinformatie ook de RB Notities over de Kleineondernemersregeling en over de KOR bij aftrek van btw op zonnepanelen

Wil je meer weten over omzetbelasting dan kun je daarvoor prima terecht bij de volgende cursussen van het RB:

Omzetbelasting

Actualiteiten Omzetbelasting

De tien grootste valkuilen in de btw

Aandachtspunten bij de BTW-aangifte

Een mooie manier om meer kennis te krijgen over deze belangrijke belasting en om aan je puntenverplichting te voldoen.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten