Ben jij of je klant wellicht van plan om via de bedrijfsfusiefaciliteit van artikel 14 lid 2 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 te laten uitzakken? Vergeet dan vooral niet om de voorovereenkomst of intentieverklaring, samen met het bijbehorende geleideformulier, tijdig te verzenden!

Het fiscale recht kent tal van deadlines, en eind september is een van die belangrijke deadlines, specifiek voor de verplichte registratie van de voorovereenkomst of intentieverklaring voor de geruisloze inbreng met beoogde terugwerkende kracht.

Bedrijfsfusiefaciliteit

Een bedrijfsfusie is een overdracht van een onderneming aan een bestaande of nieuw opgerichte besloten vennootschap tegen uitreiking van aandelen. Het belangrijkste aspect is dat de meerwaarde die wordt gerealiseerd bij de overdracht van dat zelfstandige deel van de onderneming vrijgesteld is van vennootschapsbelasting onder de voorwaarden die in artikel 14, lid 2 zijn uiteengezet.

De bedrijfsfusie faciliteit van art. 14 lid 2 VPB met terugwerkende kracht is mogelijk als de overdracht van de onderneming plaatsvindt aan een daartoe opgerichte, in Nederland gevestigde overnemer, wordt vanuit praktisch oogpunt het overgangstijdstip desgewenst gesteld op de aanvang van een boekjaar van de overdrager, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

  1. Ter zake van de overdracht is binnen negen maanden na de aanvang van dat boekjaar een zogenoemde voorovereenkomst gesloten en aangetekend verzonden aan de Belastingdienst, postbus 13, 6400 AA Heerlen.
  2. De oprichting van en de overdracht aan de overnemer vinden plaats binnen vijftien maanden na het overgangstijdstip.
  3. Het eerste boekjaar van de overnemer omvat feitelijk de resultaten van niet meer dan 24 maanden.
  4. Met de terugwerking wordt geen (incidenteel) fiscaal voordeel beoogd of behaald.

GELEIDEFORMULIER 

Let op

Verstuur de stukken aangetekend en bewaar het verzendbewijs samen met een kopie van de ondertekende documenten.
De Belastingdienst verzendt geen ontvangstbevestiging.

Neem ook de voorwaarden uit het besluit Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969  in acht.

Meer weten?

Ontdek nu alles over de inbreng in een BV in onze PE-cursus Inbreng in de BV

CURSUS 

Mis deze unieke kans niet om volledig op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.
Bovendien, als kers op de taart, verdien je waardevolle PE-punten door deel te nemen!
Wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in!

Check ook onze inbreng modellen. Ze zijn recent weer helemaal geüpdatet.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten