Ontwikkelingen op het gebied van (fiscale) ethiek (GRATIS voor leden)

Donderdag 16 november 2023 | 15.00 – 17.00 uur | Online

De maatschappelijk roep om fiscaal ethisch te handelen wordt steeds luider en daarbij wordt ook steeds vaker gekeken naar de rol van de belastingadviseur. Zo deed minister Hoekstra van Financiën tijdens de coronacrisis een moreel appèl op ondernemers om geen misbruik te maken van het pakket aan steunmaatregelen en zagen anderen hierin een sleutelrol voor de adviseur. Maar is het misbruik als een bedrijf voor ‘de zekerheid’ een beroep heeft gedaan op de maatregelen? En in hoeverre mag van een belastingadviseur worden verwacht zich uit te spreken tegen moreel twijfelachtig, maar legaal handelen van zijn klant?

 Bekijk cursus 

 

Werken met Box 3 – verdieping

Dinsdag 21 november 2023 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk Tilburg

De belastingheffing in box 3 blijft maar tot discussie leiden. Na het ‘Kerst-arrest’ is box 3 ingrijpend gewijzigd en gelden er nieuwe regels. Voor jou als mkb-adviseur is het van belang om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten op het snijvlak fiscaliteit en vermogen. Biedt de nieuwe wetgeving mogelijkheden? En is het eigenlijk wel of niet zinvol om de eigen woningschuld af te lossen met box 3-vermogen? Ook verdient de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv, vanwege de Wet excessief lenen, de nodige aandacht. Op al die vragen krijgen je tijdens deze cursus antwoord. Ook zullen we de nodige aandacht besteden aan de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv.

 Bekijk cursus 

Masterclass Box 3

Maandag 18 december 2023 | 16.00 – 21.00 uur | Van der Valk Vianen

De wet- en regelgeving rondom box 3 zijn constant in beweging. Er verschijnen bijna wekelijks kamerbrieven, uitspraken in vakartikelen, columns, en andere opiniestukken over. Dit maakt het altijd een actueel onderwerp. In deze masterclass wordt kort de historie van box 3 behandeld, waaronder het Kerstarrest. Vooral om nog eens goed op ons netvlies te krijgen waarom precies de Hoge Raad de wettelijke regeling 2017-2022 afschoot. Die overwegingen zijn belangrijk om te beoordelen of het rechtsherstel, dat de fiscus vanaf 2017 biedt, wél voldoende adequaat is. Vervolgens wordt op het rechtsherstel ingegaan. Hoe luidt dit in detail en welke tips en trucs zijn er om de box 3-heffing te drukken? Met de kennis die je tijdens deze sessie opdoet, ben jij in staat je klanten goed te kunnen adviseren over hun box 3-positie.

 Bekijk cursus 

 

Geen bezwaar dus de sigaar?

Woensdag 6 december 2023 | 15.00 – 17.00 uur | Online

Ben jij een belastingadviseur met fiscale buikpijn? Het Kerstavondarrest van 2021 heeft grote gevolgen gehad voor degenen die andere verwachtingen bij de uitspraak hadden. Weet jij hoe je omgaat met de gevolgen bij het nalaten van bezwaar? Deze praktijkgerichte cursus leert je jouw rechtspositie in deze kwestie kennen, de noodzaak van het bezwaar vóór én na 24 december 2021, wat je moet doen om de kans op een succesvolle claim te beperken, en laat je inzien wanneer je fout bent geweest en welke schadebeperkende maatregelen je hierbij moet treffen.

 Bekijk cursus 

 

Excessief lenen bij de eigen BV

Maandag 27 november 2023 | 14:00 – 16:45 uur | Van der Valk Vianen

In de aangifte inkomstenbelasting 2023 kan een dga voor het eerst worden geconfronteerd met aanmerkelijkbelangwinst voor de bovenmatige schulden die hij op 31 december 2023 aan zijn bv heeft. In deze cursus leer je hoe je de excessieflenenregeling dient toe te passen, en waar mogelijk hoe je een fictief regulier voordeel kunt voorkomen.

 Bekijk cursus 

 

Actualiteiten lenen aan en van de bv

Maandag 27 november 2023 | 16:00 – 21:00 uur | Van der Valk Zwolle

De rente is het afgelopen jaar explosief gestegen. Hierdoor staat het vraagstuk lenen van en aan de bv weer hoog op de agenda in het gesprek met jouw klant. De volgende vragen komen dan veelal aan bod:
•    Is het lenen van gelden door deze hoge rente überhaupt nog wel interessant?
•    Hoe gaan we om met leningen in het kader van box 3 op 1 januari 2024?
•    Wat te doen met de lening voor de eigen woning van de DGA?
•    Wat te doen bij excessief lenen?
•    Wat is een zakelijke rente?
•    Wat is een zakelijke lening?
In deze praktische bijeenkomst maken we inzichtelijk wat de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en beleid op het gebied van de fiscale regels inhouden op het gebied van lenen van de bv en lenen aan de bv.

 Bekijk cursus 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten