Selecteer datum

Bedrijfsopvolging is een ingrijpend proces. Vele factoren spelen daarbij een rol. Waaronder ook de belastingheffing die samenhangt met de bedrijfsopvolging. De ondernemer krijgt daarbij met verschillende vormen van belastingheffing te maken. Daarbij is het uiteraard van belang in welke vorm de onderneming wordt gedreven. Zo verloopt de belastingheffing bij de directeur-grootaandeelhouder (dga) anders dan wanneer de onderneming in een eenmanszaak wordt gedreven. En weer anders als sprake is van een samenwerkingsverband.

Elke vorm van bedrijfsopvolging kent zijn eigen fiscale spelregels, waarbij de overdrager en overnemer te maken krijgen met bedrijfsopvolgingsfaciliteiten die van elkaar afwijken. Het is derhalve noodzaak om als adviseur tijdig voor te sorteren op de bedrijfsopvolging zodat optimaal van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten gebruik kan worden gemaakt.

Voor een goede voorbereiding van RB Academy modules behoor je voorafgaand aan het eerste college of digitale vragenuur enige literatuur te bestellen en voorbereidingsopdrachten te maken. Voor een uitgebreide omschrijving van de studiestof verwijzen we je naar de studiewijzer, in de rechterkolom.
Drie weken voor start van de module krijg je toegang tot de digitale leeromgeving om je voor te bereiden.
Dit is de omschrijving van de digitale variant. Wil je de module liever op locatie volgen? Klik dan hier.

Wat ga je leren in de module Bedrijfsopvolging in de praktijk?

  • Bedrijfsopvolging en de IB-ondernemer;
  • Personenvennootschappen en bedrijfsopvolging;
  • Bedrijfsoverdracht en investeringsfaciliteiten;
  • Bedrijfsopvolging en de dga en diens vennootschap;
  • Schenk- en erfbelasting en bedrijfsopvolging;
  • Overdrachtsbelasting en bedrijfsopvolging.

Leerdoelen en leerresultaten

Je kent de bijzondere situaties en specifieke mogelijkheden die wet en jurisprudentie bieden voor bedrijfsopvolging.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?