Selecteer datum

Een goede juridische structuur van bv’s is onontbeerlijk in fiscaal Nederland. Met een juiste inrichting voorkom je fiscale valkuilen en krijg je toegang tot diverse fiscale faciliteiten. Bij herstructurering zijn er vaak meerdere routes mogelijk. Welke route kies je en welke moet je juist voorkomen? Hoe zorg je voor fiscale flexibiliteit voor je klant?

In deze module behandelen we op een praktische manier de diverse fiscale faciliteiten voor aanpassing van een juridische structuur. Daarbij ligt de nadruk op het zo efficiënt en flexibel mogelijk inrichten van een juridische structuur van bv’s. Het nut van een goede structuur en het leveren van maatwerk zijn daarbij de basis. We zetten de voor- en nadelen van iedere faciliteit tegen elkaar af en belichten die vanuit de invalshoek van de diverse belastingen. Zo krijg je inzicht in het adviesproces en antwoord op de vraag waar het om draait: welke route heeft de voorkeur?

Voor een goede voorbereiding van RB Academy modules behoor je voorafgaand aan het eerste college of digitale vragenuur enige literatuur te bestellen en voorbereidingsopdrachten te maken. Voor een uitgebreide omschrijving van de studiestof verwijzen we je naar de studiewijzer, in de rechterkolom.
Drie weken voor start van de module krijg je toegang tot de digitale leeromgeving om je voor te bereiden.
Dit is de omschrijving van de digitale variant. Wil je de module liever op locatie volgen? Zoek in het overzicht dan naar de fysieke variant.

Wat ga je leren in de module Herstructureren in het mkb?

  • Herstructureren, hoe doe je dat?
  • Hoe luidt de ideale vennootschapsstructuur?
  • Hoe kom je bij die ideale structuur: via de aandelenfusie, de bedrijfsfusie, de overdracht binnen een fiscale eenheid of de juridische fusie of splitsing?

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je kunt de diverse herstructureringsfaciliteiten onderscheiden en ken je de voorwaarden per faciliteit;
  • Je kunt de diverse faciliteiten in de praktijk brengen;
  • Je weet welke zaken van belang zijn in de communicatie richting klant, Belastingdienst en notaris.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?