Selecteer datum

Het terrein van het internationaal belastingrecht is volop in beweging. Met enige regelmaat verschijnen er berichten in de media over de rol van Nederland bij belastingontwijking door multinationals. Nederland zou een belastingparadijs zijn. Je leest ook vaak dat globalisering en digitalisering om andere heffingsaanknopingspunten en verdelingsfactoren vragen. In de afgelopen decennia nam Nederland allerlei antimisbruikbepalingen in de wetgeving op om dreigende belastingclaims bij vertrek van personen en bedrijven tegen te gaan.

In deze module gaan we in op de achtergronden hiervan. We besteden eerst aandacht aan de huidige heffingsaanknopingspunten en hoe de heffing op basis van het OESO-modelverdrag traditiegetrouw tussen landen wordt verdeeld, met het oog op voorkoming van dubbele belasting. Maar dat begint bij de basis: hoe wordt de belastingheffing over alle denkbare grensoverschrijdende inkomsten van natuurlijke personen en lichamen verdeeld over de betrokken landen?

Voor een goede voorbereiding van RB Academy modules behoor je voorafgaand aan het eerste college of digitale vragenuur enige literatuur te bestellen en voorbereidingsopdrachten te maken. Voor een uitgebreide omschrijving van de studiestof verwijzen we je naar de studiewijzer, in de rechterkolom.
Drie weken voor start van de module krijg je toegang tot de digitale leeromgeving om je voor te bereiden.

Wat ga je leren in de module Internationaal belastingrecht?

  • De huidige heffingsaanknopingspunten;
  • De verdeling van de heffing tussen landen;
  • De invloed van digitalisering en globalisering op de heffing.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je weet hoe de belastingheffing tussen verschillende landen wordt verdeeld.
  • Je weet welke actuele ontwikkelingen er spelen op het terrein van het internationaal belastingrecht.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?