Selecteer datum

In deze module over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gaan we in op de identificatie van klanten en het herkennen van ongebruikelijke transacties.

Elk kantoor is verplicht om beleid op te stellen op grond waarvan voor elke klant risicogebaseerd klantonderzoek moet worden toegepast. De wet geeft aan dat je daarbij rekening moet houden met factoren als het soort klant en land van vestiging. Als je klant een rechtspersoon of personenvennootschap is, ben je verplicht alle uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) te identificeren en de identiteit te verifiëren. Elke juridische entiteit heeft altijd ten minste één UBO. Let op: deze module bestaat volledig uit zelfstudie, met aanvullend een digitaal vragenuur, mits daar behoefte aan is.

Voor een goede voorbereiding van RB Academy modules behoor je voorafgaand aan het eerste college of digitale vragenuur enige literatuur te bestellen en voorbereidingsopdrachten te maken. Voor een uitgebreide omschrijving van de studiestof verwijzen we je naar de studiewijzer, in de rechterkolom.

Drie weken voor start van de module krijg je toegang tot de digitale leeromgeving om je voor te bereiden.

Wat ga je leren in de module Wwft?

  • Identificatie van klanten;
  • Het herkennen van ongebruikelijke transacties;
  • Risicogebaseerd klantonderzoek;
  • Identificeren van UBOs.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je weet hoe je ongebruikelijke transacties kunt herkennen;
  • Je kunt risicogebaseerd klantonderzoek opzetten en toepassen.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?

Sylvia Baas

Sylvia Baas