Belastingrecht & Technologie

20 september | Online | 9:00 – 13:30

In de afgelopen jaren is een duidelijke verschuiving waar te nemen naar een verdere toepassing van technologie in de fiscaliteit. Dit roept de vraag op wat dit betekent voor de huidige (fiscale) regels, en of er geen leemten in de regelgeving ontstaan. Deze module zoomt in op recente en toekomstige technologische veranderingen binnen het belastingrecht en de implicaties hiervan op zaken als privacy en rechtsbescherming. Zowel de uitdagingen als mogelijkheden zullen daarbij worden behandeld.

 

 Bekijk cursus 

 

 

Belastingrecht & Kunstmatige intelligentie

27 september | Online | 9:00 – 13:30

Deze cursus is onderdeel van het programma Tax & Technology dat in samenwerking met de VU Amsterdam is opgezet. Met nog twee andere kennisgebieden (Belastingrecht & Technologie en Tax Data & technologie) leg je een mooie theoretische basis op dit digitale thema. Hieronder vind je de onderwerpen die specifiek tijdens deze cursus besproken worden.

 

 Bekijk cursus 

 

 

Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging

Maandag 2 oktober 2023 | Van der Valk Akersloot | 13:00 – 21:00 uur

Vroeg of laat krijg je als ondernemer te maken met een bedrijfsoverdracht. Dit kan de nodige gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting. Naast de zojuist opgesomde gevolgen, kunnen ook recente ontwikkelingen invloed hebben op de bedrijfsopvolging. Recentelijk heeft de Hoge Raad besloten dat de BOR voor verhuurd vastgoed uitgesloten wordt. Wanneer je je bezighoudt met een bedrijfsopvolging, is het van belang om van dit soort actualiteiten en gevolgen op de hoogte te zijn. Alles wat je hierover moet weten, wordt besproken tijdens de masterclass ‘Fiscale aspecten van bedrijfsopvolging’.

 

 Bekijk cursus 

 

 

Actualiteiten loonheffingen

Maandag 9 oktober 2023 | Van der Valk Dordrecht | 16:00 – 21:00 uur

Loonheffingen zijn belangrijker dan ooit. Voor de overheid zijn ze veruit de meest relevante inkomstenbron. Ook voor 2023 wordt weer verwacht dat bijna 60% van alle belasting- en premie-inkomsten uit loonheffingen bestaat. Zo’n € 192 miljard. Maar wat zal de opbrengst werkelijk zijn? En wie gaan in 2023 de kosten van de crisis betalen? Tijdens deze cursus behandelt de docent op een interactieve manier de meest actuele vraagstukken rond dit onderwerp.

 

 Bekijk cursus 

 

 

Inbreng van een IB-onderneming in een BV inclusief de rekentechniek

Maandag 9 oktober 2023 | Van der Valk Akersloot | 14:00 – 21:00 uur

Wanneer je een IB-ondernemer begeleidt bij de inbreng van zijn onderneming in een bv, kun je tegen allerlei problemen aanlopen. Met deze cursus krijg je niet alleen theoretische, maar vooral ook praktische handvatten om die problemen te tackelen. Aan de hand van een aantal tools (zoals een schema over de terugwerkende kracht bij inbreng, een voorbeeldbrief voor het instrueren van een notaris, een sjabloon voor een inbrengbeschrijving, een voorbeeldbrief voor een 3.65-verzoek, schema’s met de fiscale faciliteiten voor IB en OVB) komt het hele inbrengtraject aan de orde. Van het opstellen van een intentieverklaring via het instrueren van de notaris tot en met de complete nazorg (aanvragen van beschikkingen, opstellen van onderliggende akten, e.d.).

 

 Bekijk cursus 

 

 

Vermogensverdeling bij echtscheiding

Woensdag 11 oktober 2023 | Van der Valk Vianen | 16:00 – 21:00 uur

Een echtscheiding goed afwikkelen is een belangrijk onderdeel van het verwerkingsproces. In deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste civielrechtelijke regels en praktische aandachtspunten bij de vermogensverdeling of verrekening in het kader van een scheiding dan wel een uiteengaan van samenlevers. Daarbij spelen de verschillende huwelijksregimes van goederenrechtelijke gemeenschappen (én uitzonderingen) een rol. Ook komen de belangrijkste samenhangende fiscale aspecten aan de orde.

 

 Bekijk cursus 

 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten