Het afgelopen jaar heb jij je klanten mogelijk ondersteund bij het aanvragen van coronasteunmaatregelen, zoals de TOZO, TVL of NOW. Achteraf blijkt dat de klant geen of niet volledig recht heeft op de ontvangen subsidie, bijvoorbeeld omdat er toch een beperkte omzet is gedraaid. Wat doe je wanneer de klant deze correctie niet wil doorgeven aan de gemeente of UWV?

Als lid van het RB moet je bij het uitvoeren van je werkzaamheden ten behoeve van de coronasteunmaatregelen alert zijn op (een vermoeden van) misbruik, oneigenlijk gebruik en/of fraude. Op basis van het Reglement Beroepsuitoefening mag je dit in het kader van je geheimhouding niet melden bij de uitvoeringsinstantie. Je moet wel beoordelen of sprake is van een ongebruikelijke transactie in het kader van de Wwft. Fraude met coronasteunmaatregelen valt immers net als belastingfraude onder de noemer ‘witwassen’. In bepaalde gevallen ben je wettelijk verplicht vanuit je rol van poortwachter een melding te doen bij FIU-Nederland.

FIU-Nederland heeft de afgelopen tijd meerdere malen nieuwsberichten gepubliceerd met voorbeelden van fraudezaken met betrekking tot de coronasteunmaatregelen, bijvoorbeeld bij misbruik van de TVL en bij onterechte verandering van de SBI-code bij de Kamer van Koophandel.

Kijk voor meer informatie over de Wwft op deze pagina. Bekijk ook eens de module Wwft.

Let op: als je als RB-lid in dienstbetrekking werkt bij een accountantsorganisatie, dan kunnen vanuit de accountantsorganisatie zwaardere eisen gelden.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten