Afgelopen weken hebben we van een aantal leden vragen gekregen over de regeling Uitbetaalde Bedragen aan Derden (renseigneringsverplichting) voor het kalenderjaar 2022. De oude regeling stond ook wel bekend als ‘de IB47-regeling’.

De wetgever heeft de informatie die de Belastingdienst van administratieplichtigen (opdrachtgevers) wil ontvangen over uitbetalingen aan derden, op 7 juli 2021 uitgebreid.

Zo wil de Belastingdienst voortaan ook informatie ontvangen over alle betalingen aan vrijgestelde btw-ondernemers/natuurlijke personen (derden). Daarbij maakt het in het geval van een inhoudingsplichtige niet uit of zij voor de inkomstenbelasting hun inkomsten aangeven als winst uit onderneming of als Resultaat uit Overige Werkzaamheid. Als die derde geen factuur uitreikt of een factuur zonder btw – bijvoorbeeld omdat die derde de Kleine Ondernemers Regeling of de btw-vrijstelling voor onderwijs of medische handelingen toepast – dan geldt de UBD-regeling. Kijk hier voor meer informatie over deze regeling.

Vanwege de administratieve lastenverzwaring is de regeling vandaag aan de orde gesteld in het Beconoverleg tussen Belastingdienst en het RB en andere koepels. De uitkomst van dit overleg is dat de Belastingdienst welwillend zal omgaan met verzoeken om uitstel voor het doen van de opgaaf UBD. Wij verwachten dat zo’n verzoek gedaan kan worden via het contactcenter van het Gegevensportaal van de Belastingdienst, dat voor deze regeling is opengesteld.

Voor interne en externe communicatie over dit onderwerp kun je rechts een voorbeeldtekst downloaden.

Recente nieuwsberichten