Wet DBA & afschaffen van het handhavingsmoratorium: WAT NU ZZP’er?

5 juli 2024 | 15.00 – 17.00 uur | Live webinar

De Wet DBA, de wet die inmiddels al een aantal jaar bestaat, is bedoeld om de relatie tussen opdrachtgevers en zzp’ers te reguleren en te beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Wie herinnert zich nog de daarbij afgeschafte VAR? Alhoewel deze wet niet veel om het lijf had, doordat er sinds 2016 een handhavingsmoratorium van toepassing is, lijkt het erop dat vanaf 2025 de Belastingdienst weer handhavend kan en mag optreden.

Tijdens dit webinar behandelt de docent op een interactieve manier de meest actuele vraagstukken rond dit onderwerp. Hierbij staan de gepubliceerde stukken rondom de voorgenomen (her)start van de handhaving, het wetsvoorstel Wet verduidelijking arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) en de recente (arbeidsrechtelijke) jurisprudentie centraal.

 Bekijk webinar 

 

Zomercursus: Box 3 en BOR/DSR 

15 augustus 2024 | 9.00 – 17.00 uur | Van der Valk Vianen

In één dag ben je op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in box 3 én de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Wat betreft box 3 gaat het om het bepalen van de positie: wat is er vanaf 2017 allemaal gebeurd met nadruk op de eerste helft van dit jaar. We bespreken wat de theoretische ontwikkelingen zijn geweest, maar kijken vooral ook naar praktijkaspecten en hoe we moeten adviseren en handelen richting onze klanten.

We werken aan de hand van een concreet voorbeeld: een belegger wil een beleggingspand kopen. Hij vraagt jou advies of het verstandig is om dit in box 3 te kopen of in een beleggings-bv.

In de BOR/DSR hebben in de eerste helft van dit jaar ook allerlei wijzigingen plaatsgevonden. Alle belangrijke wetswijzigingen in jurisprudentie zoals het ‘horen-en’zien’ arrest, en wetgeving zoals de Wetten aanpassing Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 én 2025, komen aan bod.

 Bekijk cursus 

 

Werken met Box 3 – verdieping

27 augustus 2024 | 16.00 – 21.00 uur | BCN Eindhoven

De belastingheffing in box 3 blijft maar tot discussie leiden. Na het ‘Kerst-arrest’ is box 3 ingrijpend gewijzigd. Op 6 juni heeft de Hoge Raad in de D-dayarresten bepaald dat box 3-beleggers belast moeten worden voor het werkelijk rendement. Hoe wordt dit werkelijk rendement bepaald? En hoe hier in de praktijk mee om te gaan?

Voor jou als mkb-adviseur is het belangrijk om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten op het snijvlak van fiscaliteit en vermogen. Biedt de nieuwe wetgeving mogelijkheden? En is het eigenlijk wel of niet zinvol om de eigen woningschuld af te lossen met box 3-vermogen? Ook is er extra aandacht voor advisering aan de dga, die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv, vanwege de Wet excessief lenen.Je krijgt antwoord op al deze vragen tijdens de cursus. Ook zullen we de nodige aandacht besteden aan de advisering aan de dga die in box 3 belegt met geldleningen van de eigen bv.

 Bekijk cursus 

 

RB Summercourse – Fiscale aspecten van vastgoed (twee dagen)

29 + 30 augustus 2024 | 9.00 – 21.00 uur (29 aug) en 9.00 – 17.15 uur (30 aug) | Van der Valk Vianen

Ben jij een adviseur die wil uitblinken in het complexe landschap van vastgoedfiscaliteit? Want wat speelt er veel op dit vlak! De ondernemer die nog eens moet nadenken of vastgoed nog wel een goed pensioen is. Verduurzaming van woningen. Financieringsaspecten. Tijdens deze tweedaagse cursus verken je dit onderwerp in de breedte en diepte met 4 vakspecialisten.

 Bekijk cursus 

 

 Bekijk nieuwe kenniswebinars in de Zomeractie! 

 

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten