Selecteer datum

Als belastingadviseur dien je zowel het belang van je klant, als de eer en waardigheid van je beroep. Dat kan soms spanningen opleveren. Bijvoorbeeld bij informatieverzoeken van de Belastingdienst, een lastige klant of een tekort aan tijd voor het doen van aangifte. Of wat als de FIOD op de stoep staat, je een onjuiste aangifte hebt gedaan of je aansprakelijk wordt gesteld na een verkeerd advies? Het kan de beste adviseur allemaal overkomen.

In deze praktijkgerichte module staan we uitgebreid stil bij deze situaties en hoe je deze risico’s bijtijds kunt signaleren. Aan de hand van wet- en regelgeving en vele praktijkvoorbeelden gaan we in op verschillende (ethische) dilemma’s waarmee je als belastingadviseur te maken kunt krijgen. Wanneer mag je vertrouwen op de informatie van de klant? Hoever reikt jouw informatieverplichting? Wat betekent de rol van poortwachter?

Voor een goede voorbereiding van RB Academy modules behoor je voorafgaand aan het eerste college of digitale vragenuur enige literatuur te bestellen en voorbereidingsopdrachten te maken. Voor een uitgebreide omschrijving van de studiestof verwijzen we je naar de studiewijzer, in de rechterkolom.

Drie weken voor start van de module krijg je toegang tot de digitale leeromgeving om je voor te bereiden.

Wat ga je leren in de module Gedrags- en beroepsregels en ethiek?

 • Reglement beroepsuitoefening Register Belastingadviseurs;
 • Ethiek en compliance (waaronder Wwft);
 • Onderzoeksplicht en informatieverplichting van de belastingadviseur;
 • Geheimhoudingsverplichting;
 • Inkeersituaties;
 • Deelnemingsvormen pleger, medepleger, medeplichtige, doen pleger;
 • Formele en procedurele aspecten bij boeteoplegging aan de belastingadviseur.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je bent je bewust van de (ethische) dilemmas die kunnen spelen bij het uitoefenen van je beroep;
 • Je hebt inzicht in de reikwijdte van je onderzoeks- en informatieplicht;
 • Je bent je bewust van de straf-, bestuurs- en tuchtrechtelijke risico’s;
 • Je kunt de Wwft toepassen in de praktijk.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?

Sylvia Baas

Sylvia Baas