Selecteer datum

De fiscale jaarrekening van rechtspersonen wordt in de praktijk veelal afgeleid van de bedragen die op de commerciële winst- en verliesrekening en de commerciële balans zijn opgenomen. Het is daarbij van belang om de verschillen tussen de commerciële en fiscale winstbepaling van rechtspersonen te onderkennen. Welke verschillen spelen een rol? En hoe dien je de methode van de vermogensvergelijking toe te passen om de fiscale winst te bepalen?

In deze module gaan we op deze vragen in. Ook kijken we naar de manier waarop het bedrag van de deelnemingsvrijstelling wordt bepaald en verwerkt in de vermogensvergelijking.

Voor een goede voorbereiding van RB Academy modules behoor je voorafgaand aan het eerste college of digitale vragenuur enige literatuur te bestellen en voorbereidingsopdrachten te maken. Voor een uitgebreide omschrijving van de studiestof verwijzen we je naar de studiewijzer, in de rechterkolom.

Drie weken voor start van de module krijg je toegang tot de digitale leeromgeving om je voor te bereiden.

Wat ga je leren in de module Vermogensvergelijking vennootschapsbelasting (VVPB)?

  • Techniek vermogensvergelijking in de vennootschapsbelasting;
  • Verschillen tussen de commerciële en fiscale winst bij rechtspersonen;
  • Bepalen van de belastinglatentie en gevolgen voor de voorziening voor belastinglatenties;
  • Knelpunten bij het maken van een consolidatiestaat ten behoeve van een fiscale eenheid.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je kunt de onderdelen en uitgangspunten van de bedrijfseconomische en fiscale jaarrekening voor de vennootschapsbelasting benoemen;
  • Je hebt inzicht in de latente belastingen en voorziening voor belastinglatenties.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?

Sylvia Baas

Sylvia Baas