Bezwaar en beroep: Machtiging vereist?

Wijziging machtiging bezwaar via DigiD

Als jouw klant jou gemachtigd heeft om via DigiD aangifte inkomstenbelasting te doen én bezwaar te maken, dan moet je mogelijk in actie komen. Als je vanaf heden bezwaar wilt indienen voor jouw klant, dan moet jouw klant je hiervoor apart machtigen.

Wat is er gewijzigd?

Als jouw klant jou heeft gemachtigd met een jaarafhankelijke machtiging voor bijvoorbeeld Inkomstenbelasting 2022, dan betekent dit dat je met die machtiging wel aangifte kunt doen voor jouw klant voor dat jaar, maar dat je geen online bezwaar meer kunt maken. Voor het schriftelijk bezwaar maken, is er niets veranderd. Lees daarvoor verder onder ‘Papieren volmacht’.

Wat moet jij of jouw klant doen?

Om online bezwaar te kunnen maken moet je apart gemachtigd zijn of worden voor ‘Inkomstenbelasting’ en/of voor ‘Inkomstenbelasting & Toeslagen’. Je ontvangt dan een jaaronafhankelijke machtiging. Daarmee kan je voor jouw klant voor alle jaren voor de inkomstenbelasting en/of toeslagen alle zaken regelen. Dus ook online bezwaar maken.

Check je instellingen

Controleer de instellingen door in te loggen op machtigen.digid.nl. Ga naar ‘Mijn machtigingen’.

Je ziet twee blokken: ‘Om mijn zaken te laten regelen’ en ‘Om zaken voor iemand anders te regelen’. Kijk in het blok ‘Om zaken voor iemand anders te regelen’ of je bent gemachtigd voor ‘Inkomstenbelasting’ en/of ‘Inkomstenbelasting & Toeslagen’.

Wat moet je klant doen?

Vraag jouw klant als hij nog geen jaaronafhankelijke machtiging heeft afgegeven om dat te doen via machtigen.digid.nl.

Zie voor meer informatie ook het Fiscaal Forum Dienstverleners:

Wijziging machtiging bezwaar via DigiD

en op de website van de Belastingdienst: Iemand anders bezwaar laten maken

Papieren volmacht 

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om te werken met een papieren volmacht. In de praktijk wordt de soep bij het indienen van bezwaarschriften doorgaans niet zo heet gegeten, maar formeel is voor bezwaren waarbij geen gebruik kan worden gemaakt van de digitale machtiging – zie hierboven – een papieren volmacht vereist.

Zie voor een uitspraak van de rechter de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van
1 maart 2022, nr. BK-21/00393,
ECLI:NL:GHDHA:2022:495.

Het niet overleggen van een machtiging in de bezwaarfase kan in beroep niet worden hersteld. Zie het arrest van de Hoge Raad van 10 januari 2014, 13/02112, ECLI:NL:HR:2014:2.

Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad vragen standaard om een schriftelijke volmacht. Indien deze niet wordt verstrekt, dan wordt nog een termijn gegeven om deze volmacht alsnog in te dienen. Blijft indienen van de volmacht dan nog achterwege, dan wordt het beroep niet ontvankelijk verklaard. Zie de artikelen 6.5, 6:6 en 8:24 Algemene Wet inzake Bestuursrecht (AWB). Voor advocaten geldt een aparte regeling. 

Zie voor een recente uitspraak over het niet indienen van een machtiging in beroep de uitspraak van de Rechtbank Zeeland–West-Brabant van 6 september 2023, nr. BRE-22_5521, ECLI:NL:RBZWB:2023:6158.

Praktisch gezien verdient het aanbeveling om de machtiging voor het maken van bezwaar al op te nemen in de schriftelijke opdrachtbevestiging. Voor het instellen van beroep is het raadzaam om een aparte volmacht door de klant te laten ondertekenen. Te overwegen is of de volmacht zich ook uit moet strekken tot het sluiten van compromissen namens de klant met de Belastingdienst. 

Speciaal voor leden beschikbaar ons model Volmacht bij bezwaar en beroep

https://rb.nl/wp-content/uploads/protectedfiles/Volmacht_bij_bezwaar_en_beroep.docx

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe te handelen bij bezwaar en beroep. Schrijf je dan in voor de cursus Bezwaar en Beroep. Als je je kennis wilt vergroten over formeel belastingrecht, schrijf je dan in voor de cursus Actualiteiten formeel belastingrecht of voor de cursus Formeel Belastingrecht Capita Selecta.

Deel dit nieuwsbericht

Recente nieuwsberichten