Een natuurlijk persoon die ten minste 5% van de aandelen in een bv houdt, is een zogenaamde ab-houder. Hij krijgt vroeg of laat te maken met heffing van inkomstenbelasting in box 2. Hetzij over reguliere voordelen uit dat ab, hetzij over vervreemdingsvoordelen. Deze cursus gaat in op praktische adviesmomenten voor ab-houders. Hoe kun je ab-heffing voorkomen of uitstellen?

De cursus is beslist geen wetenschappelijke beschouwing over ab-heffing, maar juist erg praktisch van aard. Wanneer moet je hoe adviseren aan een ab-houder? De adviesmogelijkheden staan daarbij centraal.

Onderwerpen

 • Wanneer is sprake van een ab? Denk daarbij ook aan partners, kinderen, letteraandelen, opties, winstbewijzen, e.d.
 • Wat is de invloed van gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden op ab-heffing en hoe kun je door huwelijkse voorwaarden aan te gaan of juist te wijzigen ab-heffing uitstellen? Wat bij echtscheiding of overlijden (overlijdensdividend)?
 • Hoe kun je toewerken naar een doorschuiffaciliteit bij overlijden en bij schenken?
 • Hoe betaal je aandelenkapitaal terug, en wat doe je met agio in een bv?
 • Hoe ga je om met certificaten van aandelen?
 • Hoe is het voor dgas mogelijk de zogenaamde dga-taks te voorkomen?
 • Wat is de ideale marsroute bij een bedrijfsopvolging of overdracht, om o.a. ab-heffing te voorkomen?
 • Wat is verstandig bij de liquidatie van een bv, en hoe ga je om met verliescompensatie in box 2?

Leerdoelen

 • Wanneer is sprake van een ab? Denk daarbij ook aan partners, kinderen, letteraandelen, opties, winstbewijzen, e.d.
 • Wat is de invloed van gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden op ab-heffing en hoe kun je door huwelijkse voorwaarden aan te gaan of juist te wijzigen ab-heffing uitstellen? Wat bij echtscheiding of overlijden (overlijdensdividend)?
 • Hoe kun je toewerken naar een doorschuiffaciliteit bij overlijden en bij schenken?
 • Hoe betaal je aandelenkapitaal terug, en wat doe je met agio in een bv?
 • Hoe ga je om met certificaten van aandelen?
 • Hoe is het voor dgas mogelijk de zogenaamde dga-taks te voorkomen?
 • Wat is de ideale marsroute bij een bedrijfsopvolging of overdracht, om o.a. ab-heffing te voorkomen?
 • Wat is verstandig bij de liquidatie van een bv, en hoe ga je om met verliescompensatie in box 2?

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

Er zijn momenteel geen momenten gepland. Kijk op een later moment nog eens.

Docenten

Vragen

Ina van Driel

Ina van Driel