Over de ontbinding van een besloten vennootschap bestaan in de praktijk veel onduidelijkheden. Moet in alle gevallen vereffend worden of houdt de besloten vennootschap bijvoorbeeld direct op te bestaan (‘turboliquidatie’). Wat houdt een eventuele vereffening in? Hoe zit het met de plicht om een jaarrekening op te stellen van een bv die is geliquideerd? 

Naast deze juridische vragen zijn er ook veel fiscale aandachtspunten. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor een aandeelhouder als een vennootschap ontbonden wordt? En wat gebeurt er met nog te verrekenen verliezen van de bv? In deze cursus behandelen we zowel de juridische als de fiscale kant. Zo ben je daarna weer helemaal up-to-date.

Wat ga je leren in de cursus Ontbinding van de bv – juridisch en fiscaal?

 • Het nemen van het ontbindingsbesluit;
 • Vereffening van de activa;
 • Turboliquidatie;
 • Aansprakelijkheid bestuur/vereffenaar;
 • Heropening liquidatie;
 • Liquidatie en de gevolgen voor de aanmerkelijk belanghouder;
 • De liquidatie-uitkering en de heffing van vennootschapsbelasting;
 • Verliezen meegeven aan een moedervennootschap bij liquidatie?
 • Liquidatie en terugkeer uit de bv;
 • Ontbinding in het kader van juridische fusie;
 • Omzetbelastinggevolgen en ontbinding van de bv.

Leerdoelen en leerresultaten

 • Je weet hoe de ontbindingsprocedure verloopt;
 • Je begrijpt wat de fiscale gevolgen zijn van de ontbinding van een vennootschap;
 • Je bent beter in staat om te anticiperen op de ontbinding van een vennootschap en om de fiscale positie van de aandeelhouders te optimaliseren.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

 • Locatie
 • -Maximaal aantal deelnemers
 • -Beschikbare plaatsen
 • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?